Özel Organİzasyonlarınzda Etkİyİ Arttırın

Kurumsal Toplantılar, Dernek ve Oda Konferansları, Bayii Toplantıları, Sektörel Konferanslar ve Yönetici Kampları'nda kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış konferanslarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Liderlik

Bir kurumun geleceği için liderlik etkinliğini arttırmak, gelişimi ve sektörel gücünü arttırması için en önemli unsurlardan biridir. Son araştırmalar gösteriyor ki, pek çok insan işini yöneticileriyle ilişkisi yüzünden bırakmaktadır.


 • Yönetim Becerileri

Etkin yönetim becerilerine sahip olmak  günümüz iş dünyasında önemli bir rol oynuyor.

 • Çalışan Bağlılığı

İnsanları doğru bir şey yaparken yakalamak onların verimliliğini arttırmak, güven oluşturmak ve bağlılığı motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmak, en iyi çalışanlarınızı kurum içinde tutmak, güçlü müşteri ilişkileri yaratmak ve rekabet avantajınızı korumak için önemli araçlardır.

 • Müşteri Sadakati

Hemen her kurumda en önemli ürün hizmettir. İnsanlar iyi hizmeti hatırlar; buna rağmen kötü hizmeti daha çok anımsar. Müşteri memnuniyeti bir kurumun için "olmazsa olmaz" hedeflerinden biridir.

 • Motivasyon

Kurumlar zaman zaman çalışanların yaşam kalitesini iyileştirmeyen bir kurumsal kültürü sürdürmektedir. Oysa çalışan memnuniyeti olmaksızın müşteri memnuniyetini sağlamak kolay değildir.

 • Güven Oluşturma

Güven, bir kurumun en önemli yapı taşlarından biri olmakla birlikte bir yöneticinin etkin iletişim kurmasının da en önemli unsurlarından biridir.

 • Yetkilendirme

Günümüzde iş gücü kendi kendini motive edebilen, daha fazla sorumluluk alan, kendilerini ve başkalarına öncülük edebilen ve değişimi kucaklayan bireyleri arıyor.

 • Kişisel Gelişim

Kurumlar, yetkilendirilmiş ve yetenekli çalışanların katkılarına her geçen gün daha bağlı hale geliyor. Bireysel gelişiminin, kurum başarısı için hayati önem taşıdığının farkında olan bağlılığı yüksek çalışanlara ihtiyaç duyuyor.

 • Takım Kurma

Takımlar bir kurumun iskeletidir. İşlerin yapılmasını sağlayan takımlardır. Çoğu çalışan zamanının çoğunu takım içerisinde geçirir ancak bu konuda başarı kazanması için ihtiyaç duyduğu eğitimi almamıştır.

 • Değişim Yönetimi

Değişim iş hayatının önemli bir gerçeğidir. Yeni fırsatlar, yeni ürünleri, yeni girişimler değişimi işaret eden önemli anlardır. Bu değişim çabaları, çok sayıda insanın yaptığı işi etkin bir biçimde ortaya koyabilmesi için önemli yeni düzenlemeler gerektirir. İnsanların değişim ortaya konduğunda ihtiyaç duydukları yönledirmeyi alabilmesi söz konusu değişimin devamlılığı etkinliği için hayati öneme sahiptir.

 • Etkin İletişim

Etkin bir iletişim,  kurum verimliliği ve güvenilirliğinin en önemli unsurlarından biridir.

 • Kuşak Farklılıklarına Doğru Yaklaşım

Neden farklı kuşaklar insan değerleri, yaşam şekilleri ve iş yerindeki davranışlarında bu denli farklı görünürler?

 • Sürdürülebilirlik

Bugünün gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin gereksinimlerine de cevap vermek gerekir. Kurumsal sürdürülebilirlik için şart olan unsurların kurum kültürün bir parçası haline getirilmesi hayati öneme sahiptir.

Neden Konferans?

 • İhtiyaçlarınıza Yönelik Özel İçerik
 • Sınırsız Katılım
 • Kısa Zamanda Büyük Etki