30 Yılı Aşkın Bİr Süredİr Lİderlİkte Mükemmellİk

The Ken Blanchard Companies (KBC) verimlilik, performans ve liderlik üzerine 30 yılı aşkın bir süredir etkin çözümler sunan bir dünya şirketidir. Yönetim Geliştirme Merkezi (YGM), 1983'ten bu yana organizasyonların insan kaynağının gelişimine, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yoluyla destek veren bir kurumdur.

1979
 • Blanchard Training and Development adıyla kuruldu.
 • Blanchard'ın Durumsal Liderlik versiyonu olan "A Situational Approach to Managing People" (İnsanları Yönetmek İçin Durumsal Yaklaşım) sunuldu.
1980
 • The One Minute Manager (Bir dakika Yöneticisi) basılarak ilk yılında 100,000 adet satış yaptı.
1983

Mehmet Özcan ve Seval Özcan 1983 yılında Yönetim Geliştirme Merkezi'ni  kurdular.

1985
 • Situational Leadership II (Çok Boyutlu Liderlik II) yapılan yeni araştırmalar ışığında Situtional Leadership (Durumsal Liderlik) modelinden tamamen ayrı bir model olarak ortaya çıktı.
 • Çok Boyutlu Liderlik II'nin temel esaslarını özetleyen Leadership and the One Minute Manager (Liderlik ve Bir Dakika Yöneticisi) kitabı  Willam Morrow tarafından basıldı.
1988
 • Ken Blanchard ve Norman Vincent Peale The Power of Ethical Management (Etik Yönetimin Gücü) kitabını yayınladılar.
1990

Sonraki yıllarda, Yüksek Performanslı Takımlar ve Bir Dakika Yöneticisi adıyla Mehmet Özcan tarafında Türkçeye çevrilen The One Minute Manager Builds High Performing Teams kitabı yayınlandı. Bu çalışma, Blanchard'ın kapsamlı takım oluşturma programları için temel oluşturdu.

1993
 • Blanchard, kişisel liderlerin kendi güç noktalarını farketmelerini sağlamak ve bireylerin ihtiyaçlarını liderlerinden talep etmeleri için Situational Self Leadership (Çok Boyutlu Kişisel Liderlik) programını geliştirdi ve başlattı.
 •  Creating Your Organization's Future (Organizasyonunuzun Geleceğini Yaratmak) programı ile Blanchard misyon, vizyon ve değerler alanında müşterilerine destek olmaya başladı.
1994
 • Yönetim Geliştirme Merkezi kurucusu Mehmet Özcan ve Ken Blanchard Companies Kurucusu Ken Blanchard, kurumlarının vizyon, misyon ve değerlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü gördüler ve 1994 yılında çözüm ortaklığına gittiler.
1998
 • Şirketin adı,The Ken Blanchard Companies olarak değiştirildi.
 • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika operasyonlarının Ana Merkezi olarak İngiltere ofisi açıldı.
2001
 • 1994-2001 yılları arasında Ken Blanchard'ın Bir Dakika Yöneticisi serisi Mehmet Özcan tarafından Türkçeye çevrilerek Yönetim Geliştirme Merkezi tarafından basıldı.
 • Yine aynı yıllarda Ken Blanchard Companies'in Situational Leadership II (Çok Boyutlu Liderlik II) , Building High Performing Teams (Yüksek Performanslı Takımlar Kurma), Creating Your Organizations Future (Organizasyonunuzun Geleceğini Yaratma) Programları Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı. 
 • 2001 yılında Yönetim Geliştirme Merkezi'nin değerli kurucusu Mehmet Özcan'ı kaybettik.
 • Kurucularımızdan Seval Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Blanchard International Yönetici Ortak olarak görevlerine devam etti. 
2005
 • Situational Frontline Leadership (İlk Kademe Yöneticiler için Çok Boyutlu Liderlik) Training Magazine tarafından yılın en iyi 10 eğitimi arasında gösterildi. 
 • Yüksek Performanslı Takımlar programı geliştirilerek Situational Team Leadership (Çok Boyutlu Takım Liderliği) programına dönüştürüldü. 
 • Coaching Essential for Leaders (Liderler için Koçluğun Temelleri) programı geliştirildi. 
2006
 • Liderler için rehber niteliğinde olan Leading At a Higher Level (Liderlikte Çıtayı Yükseltmek) kitabı 25 yıllık araştırma, gelişim ve birikimin sonucu olarak yayımlandı. 
 • E-Learning Dergisi The Ken Blanchard Companies'i "En İyi Liderlik İçeriği" kategorisinde gösterdi.
 • Blanchard'ın Situational Self Leadership ( Çok Boyutlu Kişisel Liderlik) Programı Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı. 
2007
 • Blanchard, Çok Boyutlu Liderlik Programlarını  desteklemek için ilişki yönetimi üzerine Dinleme, Geribildirim Sağlama, Güven Oluşturma, Zorlu Görüşmeler Destek Beceri Programlarını başlattı.
 • Müşteri sadakatini sağlamanın anahtarı olarak geliştirilen "I care" modelinin anlatıldığı Legendary Service (Efsanevi Hizmet) Programı başlatıldı.
 • Situational Team Leadership (Çok Boyutlu Takım Liderliği) ve Coaching Essentials for Leaders (Liderler için Koçluğun Temelleri) programları Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı. 
2009
 • Asya- Pasifik Bölgesi'ndeki operasyonlarını geliştirmek üzere Singapur Merkez ofisini açtı. 
 •  Dünya çapında en hızlı büyüyen ilk 5000 şirket arasında gösterildi.
 • Blanchard Çalışan Bağlılığını etkileyen faktörler üzerine yaptığı araştırmaları yayınlamaya başladı. 
 • Leading People Through Change (Değişimde İnsanlara Liderlik Etme) programı Türkçeleştirilerek sunulmaya başlandı.
2010
 • Blanchard, TrustWorks'ü satın aldı.
 • Blanchard, TrainingIndustry.com tarafından Dünyanın en iyi liderlik eğitimi veren 20 kuruluşundan biri olarak seçildi.  
 • FrontlineSituational Leadership (İlk Kademe Yöneticiler için Çok Boyutlu Liderlik) programı Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı. 
2011
 • Blanchard International Türkiye'nin Türkçe blogu, www.cokboyutlulider.com adresinde yayın hayatına başladı.
 • Team Charter (Takım Kuralları) Programı Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı.
2012
 • Blanchard, son yapılan araştırmalar çerçevesinde yeni motivasyon bilimini temel alarak oluşturulan ve büyük ilgi toplayan Optimal Motivation (Optimal Motivasyon) programını tanıttı.
 • Bir eğitmen destek topluluğu olan Blanchard Trainer Network (Blanchard Eğitmen Ağı) kuruldu.
 • Blanchard 3. kez Dünyanın En İyi Liderlik Eğitimi Veren 20 Kuruluş arasında gösterildi. 
 • Blanchard ASTD Konferans'ındaki standıyla En iyi Stand Etkinliği ödülüne ikinci kez layık görüldü.
2013
 • Dinleme, Geribildirim Sağlama, Güven Oluşturma, Zorlu Görüşmeler Destek Beceri Programları Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı.
 • Optimal Motivasyon Programı Türkçeye çevrilerek sunulmaya başlandı.
1979
1980
1983
1985
1988
1990
1993
1994
1998
2001
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013