Araştırmalar

The Ken Blanchard Companies'in yıllık Kurumsal Meseleler Anketi'nin 2011 sonuçlarına göre, yakın geleceğe ilişkin şüpheci yaklaşımlarına rağmen, kurum liderleri eğitim ve gelişime ayırdıkları bütçeleri ya korumayı ya da arttırmayı planlıyorlar. Son anketimizde katılımcıların %38'i ekonominin gidişi konusunda çok ya da oldukça iyimserken, %63'e yakını ekonomik duruma orta düzeyde iyimser ya da temkinli bir şekilde yaklaşıyorlar.

 

Devamı

2008'de Ken Blanchard Companies tarafından yürütülen bir çalışma, kurumların yüz yüze kaldıkları zorlukların, nasıl bir etkin değişim liderliği gerektirdiğinin resmini çiziyor. 

Devamı

Kurumlar çalışanlarını en yüksek potansiyellerine ulaştırmak amacıyla eğitime milyonlarca dolar harcıyorlar. Maalesef, dünya daki en iyi eğitim bile,—beraberinde sürdürülebilir sonuçlar yaratacak bir süreç yürütülmeksizin—herhangi bir fark yaratamaz. 

 

Devamı

Future of Success (Başarının Geleceği) adlı kitabında eski ABD Çalışma Bakanı Robert Reich şöyle diyor, “Dünyamızda bugün gelişmiş ülkede müşteri olmak çok kolay, ancak çalışan olmak çok zor.” 

Devamı

Sadece on, onbeş yıl kadar önce, sanal takımlar neredeyse yok gibiydi. Günümüzde, teknoloji, küreselleşme ve pazarın hızlı cevap talebi, iş yapış stilini ciddi bir şekilde değiştirdi. Çoğu çalışan—en üst yönetimden ilk kademe çalışanlarına kadar—fiziki olarak farklı mekanlarda, birbirlerini görmeksizin etkin bir şekilde çalışmak zorunda. 

Devamı

İyi bir öğrenme deneyiminin bizi tamamen değiştirme, gelişmemize yardım etme ve hayatlarımızı olabilecek en iyi hale getirme potansiyeli vardır. Profesyonel bir ortamda öğrenme, insanlara başarılarını artırma, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı verir. Ancak çoğunlukla eğitim verenler, katılımcıların öğrendiklerini içselleştirmelerine, kullanarak öğrendiklerini devam ettirmelerine olanak sağlayacak şekilde içeriği aktarmaz.

 

Devamı

Farklı jenerasyonların bakış açıları, tutum, ihtiyaç ve beklentileri farklılıklar gösterir. Bu farklılıkları anlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak birlikte çalıştığımız insanları daha iyi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda gelecek nesille birlikte iş yerinde ne gibi değişimler yaşanacağını öngörebilmemize de olanak sağlayacak bir çerçeve oluşturur.  Jeneasyon farklıkları verimlilik ve çalışan performansı açısından bir kurumun rekabet avantajı haline gelebilir. 

Devamı

Günümüz kurumları ve yöneticileri, çalışanları nasıl elde tutacaklarını iyi biliyor olmalıdır. Çalışanları elde tutma stratejik bir inisiyatif olarak ele alınmalı ve bu konuya karlılığa verildiği kadar önem verilmelidir. Bu demek oluyor ki çalışanları kurum bünyesinde tutmak için alınan önlemlere dikkat etmek, gerçekçi hedefler belirlemek ve insanların işten neden ayrıldığını veya neden aynı kurumda çalışmaya devam ettiğini iyi anlamak gerekir. 

Devamı

Online öğrenme, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar ulaşabilme olanağı verir ve eğitim içeriğini tüm kuruma düzgün, elverişli bir şekilde verilmesini sağlar.  Etkili bir şekilde tasarlandığında, kurumunuzun tasaruf edeceği para ve zamanın yanısıra geleneksel sınıf içi eğitimler kadar güçlü olabilir. Dikkat edeceğiniz bazı  kurallar ile etkili online öğrenme çözümleri yaratabilir ve sunabilirsiniz. 

 
Devamı

Online öğrenme, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar ulaşabilme olanağı verir ve eğitim içeriğini tüm kuruma düzgün, elverişli bir şekilde verilmesini sağlar.  Etkili bir şekilde tasarlandığında, kurumunuzun tasaruf edeceği para ve zamanın yanısıra geleneksel sınıf içi eğitimler kadar güçlü olabilir. Dikkat edeceğiniz bazı  kurallar ile etkili online öğrenme çözümleri yaratabilir ve sunabilirsiniz. 

 
Devamı

"Geribildirim" kelimesini duyan herkes rahatsız edici ve olumsuz bir şey yaşamak üzere olduğu sonucuna varır. Ancak, geribildirimin olmadığı bir dünya düşünün— öğrenmeyi, gelişmeyi, kendimizi, perfromansımızı davranışlarımızı ve hayatlarımızı geliştirmeyi bıraktığımız bir dünya. Pek çoğumuz, gerbildirim vermek ve dinlemek konusunda isteksiziz, çünkü olumlu yönlerini farkedemiyoruz. 

 

Devamı

Opitmal Motivasyonu harekete geçirmek, hem bireyler hem kurumlar için iyi hissetmekten çok daha fazlasıdır. Kullanışlı ve beceri odaklı bir çerçeve ile bir eylem planı sağlar.

Devamı

Pek çok yönetici Y kuşağını anlamakta ve onlara ilham vermekte zorlanıyor.  Ancak bu büyük bir sorun oluşturuyor çünkü  iş gücünün  yüzde 36'sını  Y kuşağı oluşturuyor. Bu oran 2020'de yüzde 46'ya ulaşacak

Devamı

Liderlerin koçluk becerilerinin etkilerini anlamak için The Ken Blanchard Companies® araştırma ekibi lider koçluk davranışları  ile güven, duygular ve çalışanların iş yeri ile ilgili niyetleri arasındaki bağı tespit etmek için bir araştırma yaptılar.

Devamı

Başarılı iş ilişkilerinin önemli bileşenlerinden biri olan güven işbirliğini sağlar, bilgi paylaşımını teşvik eder ve  açık sözlülüğü ve karşılıklı kabulu artırır. Bu araştırma çalışanın doğrudan bağlı olduğu lidere duyduğu güvenin unsurlarını inceliyor.

Devamı

Kurumsal yapılar ve iş modelleri geliştikçe liderliğin doğası da gelişmeye devam ediyor. En yaygın liderlik yaklaşımları değişiyor. Çalışanların kişisel lider olabilmek için bir adım öne çıkıp daha fazla sorumluluk almaları, farklı şekillerde katkı sağlamaları ve kendilerini yetkinlendirmek için yeni yollar aramaları bekleniyor. 

Devamı

Liderlerin yöneticilik açısından zayıf davranışlar sergilemesi çalışan bağlılığını, uyumu, üretkenliği ve çalışanların kurum bünyesinde kalma oranlarını olumsuz etkiler.

Devamı

The Ken Blanchard Companies'in yıllık bazda gerçekleştirilen Kurumsal Meseleler Anketi, çalışanlarını en yüksek potansiyellerine ulaşmaları için geliştirme hedeflerinde, kurumların arayış içinde oldukları ihtiyaç ve meselelerine ışık tutuyor. 2010 bulguları, çeşitli ülkelerdeki farklı sektör ve kurumlardan, 1886 üst ve orta kademe yöneticisi ile eğitim ve insan kaynakları liderinin geribildirimlerinden oluşmaktadır. 2003'ten bu yana 8,300'ün üstünde iş lideri, bu yıllık bazda yenilenen ankete katılmıştır.

 

 

Devamı

Çalışan Tutkusu bir kişinin değerlerine ve algılarına, yaşına, kurumda ve departmanda çalıştığı sürey göre değişkenlik gösterebilir. Bu araştırma, demografik unsurların çalışan tutkusu üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır.  Aynı zamanda çalışan tutkusu veya bağlılığının tanımını yaparken bağlı birer çalışan olabilmek için insanların yapması gerekenleri de netleştirir.

 
Devamı

Çalışan bağlılığı yüksek bir iş ortamı yaratmak için gereken faktörlere ve iyileştirmek için neler yapılması gerektiğine dair pek çok şey söyleniyor.  Peki en önemlileri hangileridir? Motive eden iş ortamını yaratmaktan kimler sorumludur? İlk kademe yönetici mi yoksa üst düzey yönetici mi? Çalışanların bu süreçte nasıl bir sorumlulukları vardır? 

Devamı

Blanchard International, kurumların yüz yüze olduğu kilit meseleleri anlamak için, her yıl bir araştırma yürütüyor. Araştırmanın, "Hitap Edilmesi Gereken En Önemli Yönetim Zorlukları" başlığında, arka arkaya son beş yıldır müşteri sadakati dördüncü sırada yer alıyor ve katılımcılarda 2010 yılına yaklaşırken bunun daha da yukarılara çıkacağı beklentisi var. Aynı araştırmanın "Çalışanlarda Geliştirilmesi Gereken Beceriler" başlığında ise birinci sırada yönetim becerisi belirlenmekle birlikte, az farkla ikinci sırada müşteri ilişkileri geliyor. 

Devamı

En iyi iş ilişkileri ortaklıklardır. Lider ile bağlı çalışan arasında iletişim, çalışma tarzı, geribildirim, yönlendirme ve destek konularında işbirliği kurulmasını gerektirir. Bir seçim hakkımız olsaydı, pek çoğumuz kendi gündemine odaklanan bir lideri değil; bizim çıkarlarımızı kalpten gözeten, gelişmemize yatırım yapan ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya odaklanmış bir lideri tercih ederdik. Kendine hizmet eden bir liderin başkalarının gelişmesine odaklanmış bir liderden daha az etkin olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Devamı

Güçlü liderlik, bir kurumun omurgasıdır. Liderler vizyonu oluşturur, stratejileri destekler, kurumun ilerlemesi için bireysel işgücünün gelişiminde katalizör vazifesi görür. Bununla birlikte, liderlik anlaşılması zor özelliklere sahip olarak görülebilir. Liderlerini, potansiyellerinin en üst noktasına ulaştırmak, günümüz kurumlarının karşısındaki en büyük zorluklardan biri olarak durmaktadır. 

Devamı

Bu çalışmaya kadar, liderlik kapasitesinin kurumsal başarı için kritik bir faktör olduğu zaten bilinmekteydi, ancak liderliğin kurumların uzun dönem üretkenlik ve karlılıklarına etkisi üzerine çok az araştırma yürütülmüştü. 

 

Devamı

Çalışanlar yöneticileriyle daha fazla toplantı yapmak istiyor. The Ken Blanchard Companies ve Training Magazine tarafından yürütülen anketin ortaya koyduğu temel bugulardan biri bu sonuç oldu. 700'den fazla Training Magazine abonesinin ankete katıldı ve bire bir görüşmelerile ilgili deneyimlerini paylaştılar. Okuyuculara birebir görüşmelerden ne bekledikleri ve gerçekte ne yaşadıkları soruldu. Konuşulanlara yeni bakış sağlayan bu araştırma çalışanların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını inceliyor.  

Devamı

2008'de, kurumlar ekonomik yavaşlamanın ilk işaretlerini hissetmeye başladılar ve 2009 için öngörüleri de en azından ikinci ve üçüncü çeyreğe kadar aynı yavaşlamanın devam etmesi şeklinde. İşsizlik 2001'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ve 2009'un ilk yarısında da kötüleşmeye devam edeceği düşünülüyor. Enerji maliyetlerindeki artışı müşterilerine yansıtan kurumlara bağlı olarak da, enflasyon tahminleri yukarıya doğru. Avrupa ve Asya için öngörüler de bir yavaşlamayı işaret ediyor.

Devamı

Blanchard International'ın bu raporu, çalışan tutkusu üzerine bir yıllık çalışmanın ürünüdür. Bu raporda kuruma karşı uzun dönem bağlılığı, zirve performansı ve düşük çalışan devir hızını getiren olumlu duygusal kafa yapısını yaratan, sekiz faktör belirlendi.

 

Devamı