Önerİlen Çözümler

Blanchard, her konudaki global uzmanlığını ve en deneyimli danışmanlarını liderlik gelişiminde gerçek mükemmelliği birlikte yaratmak adına müşterilerileriyle ortaklık kurmaları için bir araya getiriyor. İşletme Danışmanlık Hizmetlerinin amacı ayırt edici liderlik becerilerini her kademede geliştirmek için güvenilir, stratejik ortak arayışında olan global şirketlerle uzun vadeli ilişkiler kurmaktır.  Özgün, bütünleşik ve tüm kurumda uygulanabilir liderlik becerilerini oluştumak ve sürekli yenilemek günümüzün karmaşık iş ortamında tek sürdürülebilir avantajdır. Bunu anlayan üst düzey yöneticilerle çalışmak önceliğimizdir. İşletme Danışmanlığı Hizmetleri, günümüzün sürekli değişen iş meselelerine cevap vermelerinde ihtiyaç duydukları çeşitli becerileri oluşturmaları için müşterilerimize yardım eder. İş hedeflerinizi ve zorluklarınızı  her yönüyle anlayarak başlıyor ve üç alanda sizinle birlikte çalışıyoruz: 

LİDERLİK GELİŞİMİ STRATEJİSİ

Kurum misyon, hedef ve stratejilerinin desteklenmesi  ve gerçekleştirilmesini sağlayan liderlik vizyonunun, yapısının ve yol haritasının oluşturulması. Kurumunuzu bir sonraki düzeye taşıyacak liderler yetiştirin. 

YÜKSEK ETKİLİ LİDERLİK GELİŞİMİ PROGRAMLARI

Gerçek becerilerin oluşmasını ve ölçülebilir sonuçların elde edilmesini sağlayan, üst-düzey, yaparak öğrenilen, tüm kurumda uygulanabilir ve diğer yüksek etkili liderlik gelişim programlarının tanımlanması, tasarımı ve yürütülmesi. 

KİLİT İŞLETME GİRİŞİMLERİ

Büyüme, inovasyon, operasyonel verimlilik, kurumsal dönüşüm, birleşme-devralma sonrası entegrasyon gibi kilit işletme girişimlerinde liderlik edebilecek liderleri yetiştirmek. Bir girişimin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirleyen insanlardır. 

SÜRECİMİZ BEŞ AŞAMADA GERÇEKLEŞİR:

Stratejik Entegrasyonun Sağlanması: Sürecimizin en önemli adımlarından biri görünenlerin altındaki gerçek iş ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasıdır. Ancak sorun ve ihtiyaçları net bir şekilde belirlendikten sonra ikinci adıma geçeriz. İkinci adım, kurumunuzun stratejik amaçlarını destekler, kritik görevleriniz ile yetkinlikleri örtüştürür, böylece de çalışanlarınızın fark yaratmalarını sağlayacak eğitim tasarımının oluşmasını sağlar.

Üst Yönetim Kabulünün Sağlanması:Üst yönetimin gereken havayı yaratmasını, eğitime ilişkin tutku ve kabulü oluşturmasını, eğitim süreci ile kurumunuzun anahtar stratejik girişimlerinin örtüştürmesini sağlarız.

Etkin Eğitim Yayılımı: Tam manasıyla fayda sağlanması için, eğitimin sürekli bir süreç olarak alınması gerekir. Özgün bir şekilde entegre edilmiş sürecimiz standart eğitim sunumlarından iki-üç kat daha etkindir.

Somut Bir Değer Gösterimi: Eğitim girişiminizin, nerelerde ve nasıl istiyorsanız, aynı koşullarda bir fayda sağlaması önemlidir. Kurumunuzun eğitim sonucunda elde etmek istediği değişim ve etkiyi belirlemede, sizinle beraber çalışırız.

Odaklı Takip ve Pekiştirme: Kurumlar eğitimi alırken harcadıkları enerjinin on katını, pekiştirmeye ayırmalıdırlar. Takip ve pekiştirme, öğrenmek ile yapmak arasındaki açıklığı geçmede çalışanlarınıza yardımcı olur. Böylece onlar da öğrendiklerini hızlı ve etkin bir şekilde içselleştirerek uygulayabilirler.