ÇOK BOYUTLU LİDERLİK II - SLII® Program

Çok Boyutlu Liderlik II (SLII) dünyada insanları, zamanı ve diğer kaynakları geliştirme ve yönetmede en kapsamlı, en güncel ve en pratik yöntemdir. SLII,  liderler ve çalışanlar arasında açık iletişim yaratan ve kendine yeterli duruma gelmelerini sağlayacak bir model ve çeşitli araçlar sunar. Performans ve gelişim hakkındaki görüşmelerin sıklığını ve kalitesini artırmaya yönelik tasarlanmıştır. Böylece yeterlilik gelişir, bağlılık kazanılır ve yetenekli bireyler bünyede tutulur.

SLII, hem ortak bir iş dili, hem de çalışan gelişimi için bir çerçeve olarak kabul edilir. Çünkü coğrafya ve diller arası engellerden bağımsız, kültürler üstü olarak çalışır. Temelinde, bireylerin ve takımların ihtiyaçlarını teşhis etmek ve sonrasında uygun liderlik stili ile birey ve durumun ihtiyaçlarına cevap vermek yatar.

AÇIK İLETİŞİM KURUN. KENDİNE YETERLİ ÇALIŞANLAR YETİŞTİRİN. VERİMLİLİĞİ ARTIRIN.

  • Hedef belirleme, koçluk, performans değerlendirmesi, aktif dinleme ve proaktif problem çözümünde uzman liderlerin gelişimi
  • Bireysel hedefleri netleştirerek kurum hedefleri ile uyumun oluşturulması
  • Performans ve ortaklığı takip edecek sistemlerin gelişimi
  • Çalışan devir hızının düşürülüp, devamsızlığın azaltılması
  • "Yıldız" çalışanların kurum bünyesinde tutulması
  • Bireysel ve kurumsal gelişimin artırılması
  • Çalışan memnuniyetinin ve moralin her düzeyde artırılması
  • Kurum içinde paylaşılan bir liderlik dili oluşturulması

KİMLER YARARLANABİLİR?

Birlikte çalıştıkları yeteneklerin bağlılığını kazanmak ve onları kurum bünyesinde tutmak isteyen ve bu nedenle performans ve gelişimle ilgili görüşmelerin kalitesini ve sıklığını artırmak isteyen yöneticiler yararlanabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik stratejilerimiz, liderlik üzerine ana eğitim programlarımız öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen, somut iş sonuçları almada zorunlu davranış değişikliklerinin oturması için gereken destekleyici eğitim süreçlerimiz ve aktivitelerimizdir.

İş sorunlarınız, stratejik hedefleriniz ve hesap verebilirlik ile öğrenme ve gelişim stratejileriniz arasında çok önemli bir halka vardır. "Bilmek-Yapabilmek-Yapmak" adını verdiğimiz bu halka, öğrendiklerinizi davranışa çevirmeniz için bir süreklilik stratejisine sahip olup olmadığınız ile ilişkilidir. 21 Günlük Çok Boyutlu Liderlik II Eylem Planı, Dinleme, Geribildirim, Zorlu Görüşmeler ve Güven Oluşturma adlı modül ve aktivitelerimiz, bu halkayı tamamlayıcı öğelerimizdir.