KANITLANMIŞ SONUÇLAR

İşbirliğine dayalı, meseleleri teşhis eden sistematik sürecimiz ile Dünyanın lider kuruluşlarına, sorunları çözme, ölçülebilir sonuçları gerçekleştirme, liderlik kapasitelerini artırma, verimlilik ve performanslarını geliştirmelerinde 30 yılı aşkın bir süredir destek oluyoruz.

ORTAK BİR LİDERLİK DİLİNDEN YARARLANMAK

Bir kurumda, başarılı bir kültür ve strateji yaratmak için her kademeden tüm çalışanların uyum sağlaması gerekir. Yöneticilerin ve bağlı çalışanların gelişim düzeylerini ve liderlik stillerini anlamak için ortak bir çerçeveye ve dile ihtiyacı vardır. Bu ortak dil, Blanchard liderlik işletim sisteminin merkezini oluşturur—çalışanların ve kurumların liderlikte çıtayı yükseltmesi için ihtiyaç duydukları değerlerin, becerilerin ve yeterliliklerin bileşimidir.

DÜNYA ÇAPINDA LİDERLİK MODELİMİZ

Tüm çalışanlar ve takımlar tahmin edilebilir gelişim düzeylerinde ilerler. Aynı şekilde performans da insanlar geliştikçe tahmin edilebilir bir sıralamada gelişir. Programlarımız bu gelişim sürecini yansıtan ve işyerinde rahatlıkla uygulanabilir davranış modelleri üzerine kuruludur. Dolayısıyla, liderler her koşulda liderlik etmeyi öğrenir, takımlar verimliliklerini daha hızlı artırır bireylerse daha yetkilendirilmiş ve etkin duruma gelirler. Çok Boyutlu yaklaşımın gücü ve yalınlığı, modeli Dünyadaki en yaygın kullanılan liderlik süreçlerinden biri yapmıştır.

KALICI DEĞİŞİM YARATMAK

Planlanan eğitimler, davranış değişikliğinin gerçekleşmesi ve insanların daha etkin olması, kurumun genel karlılığına daha çok katkıda bulunmaları yönünde beklentileri belirler. Ancak kurumlar eğitimi tek başına bir etkinlik olarak görür veya stratejik girişimlerle bağlamazlarsa, eğitimin ve gelişimin gerçek etkisi kaybedilebilir. Blanchard, tek başına eğitimden iki ya da üç kat daha güçlü iş birliğine dayalı, teşhis eden, sistematik bir süreç kullanmaktadır.

Blanchard
Hakkında
Daha Fazla

Ne yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz