Lİderlİk ve Yönetİm Üzerİne Geçmİş Webİnarlarımız

Canlı bir Blanchard webinarına katılamamış olmanız, o gün neler sunulduğunu görme ve duyma şansınızı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Geçmiş webinarlarımızın özetlerini inceleyebilir ve daha sonra kayıtlarını izleyebilirsiniz. Webinarlarımızın dili ingilizcedir.

Geçmiş Webinarlara Ulaşmak İçin