SIKINTILI İŞ MESELELERİNİ ÇÖZMEK

KURUMSAL DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK

Değişim girişimleri strateji, süreç ve iletişim gerektirir. Re-organizasyon, yeni yöneticilerin atanması, birleşmeler, devralmalar ve küçülme değişim yönetimi için birer fırsattır. Blanchard değişim süreç ve uzmanlığı değişim girişimi süresince hız ve bağlılığın kazanılmasına, kritik meselelerin ve ihtiyaçların karşılanmasına olanak verir.
Çözümler

BÜYÜME YÖNETİMİ

Aşırı büyümeyi devam ettirmek kurumun pek çok bölümünü zorlayabilir. Sistemler, yeniden tasarlanarak genişletilebilir ancak insanlar bu büyüme karşısında sıkıntı yaşayabilirler. Blanchard, kurumların kültürleri ve çalışan gelişimi stratejileriyle uyumlu büyüme hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
Çözümler

LİDERLİK GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK

Liderlere ihtiyaç duyuluyor. Yetenekleri çekmek ve onları kurum bünyesine kazandırmak için kurumlar arası bir mücadele var. Bununla birlikte “baby boomers”lar gün geçtikçe emekli oluyor. Dolayısıyla, kurumlar yeni nesil liderleri yetiştirmek ve hazırlamak zorundadır. Yüksek potansiyelli yeteneklere rehberlik etmek, yetkin ve özgüvenli yöneticilere dönüşmeleri için gereken kaynakları sağlamak kurumsal büyümeyi de besleyecektir. Yeni liderlere yardım etmek için kendilerinin ve kurumlarının değerleriyle uyumlu liderlik yapmak için gereken bütünlüğü oluşturun. Blanchard’ın yaklaşımı bireyin kendisinden başlayarak çevresine gelişen bir yaklaşımdır. İnsanların etkin birer lider olması için önce kendisini anlaması gerekir.
Çözümler

LİDERİK KAPASİTESİNİ OLUŞTURMAK

Liderlik çalışan tutkusunu, müşteri adanmışlığını ve kurumsal canlılığı etkileyen temel faktördür. Blanchard liderlik çözümleri, kurumların performansı yükselten, çalışan devir hızını düşüren, istenen sonuçları elde eden, sonuç ve insan odaklı liderler yetiştirmesini sağlar.
Çözümler